Duurzame energie Bedrijven

Duurzame energie bedrijven

Bedrijven kunnen ook bij ons terecht voor advies over duurzame energie. Wist u dat er voor bedrijven diverse subsidiemogelijkheden zijn? Bijvoorbeeld de SDE+ als u een grootverbruiker bent. Verder zijn er diverse fiscale aftrekposten te realiseren. Bijvoorbeeld de EIA (energie investeringsaftrek). Deze is te combineren met de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek).

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie duurzame energie

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een subsidie voor bedrijven en instellingen die investeren in hernieuwbare energie. Dit kan zijn biomassa, geothermie, water, wind en zon. De SDE+ 2016 kan niet meer worden aangevraagd. Voor 2017 is weer subsidie beschikbaar. Meer informatie over de regeling vindt u ook op de website van de RVO.

ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie)

Met ingang van 2016 is de ISDE subsidie beschikbaar. Bij aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels is deze subsidie aan te vragen.

EIA (energie investeringsaftrek) en KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)

De EIA (energie investeringsaftrek) en KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) bieden fiscaal voordeel. Bij investeringen in duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen kunt u deze aftrekposten toepassen. Voor de EIA geldt dat u 58% van het investeringsbedrag op de fiscale winst in mindering kunt brengen. De KIA geeft een aftrek van 28%. Combineert u beide regelingen, dan kunt u maar liefst 86% van uw investering aftrekken van de fiscale winst. Lees meer op de site van de RVO.

EDS (Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties)

Voor sportverenigingen en -stichtingen, is de EDS beschikbaar. De subsidie geldt voor de materialen (arbeidskosten zijn niet subsidiabel). De subsidie voor sportverenigingen is 30%. Voor sportstichtingen is dit 15%. Het maximale subsidiebedrag is € 125.000,-. Er moet voor minimaal € 3.000,- geïnvesteerd worden.

Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.